ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สัญญาเลขที่ นฐ ๐๐๓๓/๑๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
22 มิ.ย. 2565 13:08 น.
ไฟล์แนบ