ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สัญญาเลขที่ นฐ ๐๐๓๓/๑๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
22 มิ.ย. 2565 09:35 น.
ไฟล์แนบ