ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24 ธ.ค. 2565 09:43 น.

จังหวัดนครปฐม โดยโรงพยาบาลนครปฐม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. Water irrigation solution, 1 L bottle จำนวน 93,187 bottle

2. Sodium chloride 900 mg/100 mL irrigation solution, 1 L bottle จำนวน 53,917 bottle

3. Sodium chloride 900 mg/100 mL irrigation solution, 500 mL bottle จำนวน 40,950 bottle

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ หรือตาม link นี้ http://www.nakhonpathom.go.th/news/detail/3238/data.html

ไฟล์แนบ