ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Manidipine hydrochloride 20 mg tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24 ธ.ค. 2565 09:20 น.

จังหวัดนครปฐม โดยโรงพยาบาลนครปฐมขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Manidipine hydrochloride 20 mg tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้หรือตาม link นี้ http://www.nakhonpathom.go.th/news/detail/3237/data.html

ไฟล์แนบ