ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Enoxaparin sodium 40 mg/0.4 mL solution for injection, 0.4 mL prefilled syringe ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
25 พ.ย. 2564 13:48 น.

จังหวัดนครปฐม โดยโรงพยาบาลนครปฐม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Enoxaparin sodium 40 mg/0.4 mL solution for injection, 0.4 mL prefilled syringe ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามไฟล์แนบ และดูได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง หรือที่ http://www.nakhonpathom.go.th/news/detail/3175/data.html

ไฟล์แนบ