ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Mycophenolate mofetil 250 mg capsule ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
25 พ.ย. 2564 13:26 น.

จังหวัดนครปฐม โดยโรงพยาบาลนครปฐม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Mycophenolate mofetil 250 mg capsule ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามไฟล์แนบ หรือดูได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง หรือที่ http://www.nakhonpathom.go.th/news/detail/3173

ไฟล์แนบ