ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Clopidogrel 75 mg film-coated tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
25 พ.ย. 2564 13:18 น.

จังหวัดนครปฐม โดยโรงพยาบาลนครปฐม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Clopidogrel 75 mg film-coated tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามไฟล์แนบ และในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง หรือที่ http://www.nakhonpathom.go.th/news/detail/3172/data.html

ไฟล์แนบ