ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24 ธ.ค. 2565 09:43 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Manidipine hydrochloride 20 mg tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24 ธ.ค. 2565 09:20 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ส.ค. 2565 15:46 น.
อ่านต่อ

ขายทอดตลาดอาคารชำรุดและเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลนครปฐม(โดยวิธียื่นซองเสนอราคา)
9 ส.ค. 2565 14:41 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวรดาคาซื้อชุดจอภาพสำหรับรังสีแพทย์แปลผลภาพ ๓ ล้านพิกเซล จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 ส.ค. 2565 14:27 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวด่ราคาซื้อชุดจอภาพสำหรับรังสีแพทย์แปลผลภาพ ๕ ล้านพิกเซล จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 ส.ค. 2565 14:11 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบรับส่งภาพทางการแพทย์สำหรับศูนย์หัวใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 ส.ค. 2565 13:03 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ส.ค. 2565 10:33 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สทางการแพทย์ วัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ส.ค. 2565 10:32 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ แก๊สทางการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ส.ค. 2565 13:37 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจ้างปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (MDB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ส.ค. 2565 14:44 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยประกันสังคมและพิเศษรวม (อาคารทวารวดี ชั้น 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
5 ส.ค. 2565 14:14 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ แก๊สทางการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทันตกรรม ครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ส.ค. 2565 13:56 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ส.ค. 2565 11:13 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ส.ค. 2565 11:12 น.
อ่านต่อ