ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24 ธ.ค. 2565 09:43 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Manidipine hydrochloride 20 mg tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24 ธ.ค. 2565 09:20 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว,ครุภัณฑ์โรงงาน,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่,ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2565 15:05 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ย. 2565 11:19 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิ.ย. 2565 16:03 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ชุดสายสวนระบายของเหลวออกจากร่างกาย ฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 13:32 น.
อ่านต่อ

ประกาศราคากลางประกวดราคาเช่าเครื่องวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 พ.ค. 2565 13:30 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดตรวจ SAR-CoV-2 Antigen จำนวน 3,900 Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 13:29 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565 15:05 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) แบบ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน ๔๒,๔๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พ.ค. 2565 14:57 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากหมูใช้สำหรับเปลี่ยนทดแทนลิ้นหัวใจไมทรัล จำนวน ๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พ.ค. 2565 14:39 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พ.ค. 2565 13:31 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CBC/Body Fiuid จำนวน ๒๓๕,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พ.ค. 2565 13:18 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณก๊าซในเลือด (Blood Gas) จำนวน ๑๗,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พ.ค. 2565 13:03 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดขาว CD ๔ จำนวน ๘,๒๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พ.ค. 2565 12:08 น.
อ่านต่อ