ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กระดาษเช็ดมือ แบบม้วน) และ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กระดาษเช็ดมือ แบบแผ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาจง
23 เม.ษ. 2567 13:22 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จ้างซ่อมการแพทย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ วัสดุเครื่องมือแพทย์ แก๊สทางการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เม.ษ. 2567 10:32 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารฮีโมโกลบิน เอ วัน ซี
22 เม.ษ. 2567 08:43 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดขาว CD๔
22 เม.ษ. 2567 08:40 น.
อ่านต่อ

ข้อมุลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0033/110/2567 ลงวันที่ 17 เมษายน 2567
19 เม.ษ. 2567 16:16 น.
อ่านต่อ

สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สัญญาเลขที่ นฐ 0033/112/2567 ลงวันที่ 17 เมษายน 2567
19 เม.ษ. 2567 13:51 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ษ. 2567 08:37 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยเงินบริจาคของโรงพยาบาลนครปฐม
18 เม.ษ. 2567 15:38 น.
อ่านต่อ

จัดซื้อเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ RO เคลื่อนที่ได้
18 เม.ษ. 2567 13:40 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่ พร้อมระบบวีดิทัศน์ชนิดภาพ ๓ มิติ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 เม.ษ. 2567 11:40 น.
อ่านต่อ