ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อยา Manidipine hydrochloride ๒๐ mg tablet จำนวน ๖๒๐,๐๐๐ tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 เม.ษ. 2564 13:07 น.
อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อยา Ticagrelor ๙๐ mg film-coated tablet จำนวน ๗๒,๐๐๐ tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 เม.ษ. 2564 13:00 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 เม.ษ. 2564 11:15 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้าน-งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 เม.ษ. 2564 10:31 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Carvedilol ๑๒.๕ mg tablet จำนวน ๕๔๐,๐๐๐ tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 เม.ษ. 2564 09:08 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องด้านหน้า ชั้น4 อาคารพระร่วงโรจนฤทธิ์
9 เม.ษ. 2564 14:21 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เม.ษ. 2564 13:52 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Nicardipine hydrochloride ๑๐ mg/๑๐ mL solution for injection, ๑๐ mL จำนวน ๑๔,๐๐๐ ampoule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 เม.ษ. 2564 12:19 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนหลอดเลือดแดงเอออร์ต้า จำนวน 20 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 เม.ษ. 2564 14:00 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุการแพทย์, จ้างตรวจชิ้นเนื้อ, วัสดุเครื่องมือแพทย์, แก๊สทางการแพทย์, วัสดุวิทยาศาสตร์, เวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 เม.ษ. 2564 14:55 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เม.ษ. 2564 14:03 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เม.ษ. 2564 13:52 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน ๒ แผ่น ปิด-เปิด ใช้สำหรับเปลี่ยนทดแทนลิ้นหัวใจไมทรัล จำนวน ๗๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 เม.ษ. 2564 09:36 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเลื่อยตัดกระดูกหน้าอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 เม.ษ. 2564 09:34 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เม.ษ. 2564 10:33 น.
อ่านต่อ