ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ส.ค. 2564 15:59 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ส.ค. 2564 15:58 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ส.ค. 2564 14:38 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ส.ค. 2564 14:36 น.
อ่านต่อ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาซื้อเครื่องอบแก๊ส ฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สแอทธีลีนออกไซด์ ๑๐๐ % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ส.ค. 2564 13:35 น.
อ่านต่อ

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ส.ค. 2564 13:09 น.
อ่านต่อ

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ส.ค. 2564 13:04 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุการแพทย์ จ้างตรวจ LABนอก วัสดุทันตกรรม วัสดุเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ส.ค. 2564 10:54 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ส.ค. 2564 09:19 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (ประจำปีงบประมาณ 2564)
4 ส.ค. 2564 13:40 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้่ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของโรงพยาบาลนครปฐม
4 ส.ค. 2564 15:43 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องวัดความดันสัญญาณชีพชนิด ๓ พารามิเตอร์ ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยเงินบริจาคของโรงพยาบาลนครปฐม
4 ส.ค. 2564 10:56 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องวัดความดัน ๒ พารามิเตอร์ ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยเงินบริจาคของโรงพยาบาลนครปฐม
4 ส.ค. 2564 10:51 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ 3 พารามิเตอร์ ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยเงินบริจาคของโรงพยาบาลนครปฐม
4 ส.ค. 2564 10:48 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ซื้อวัสดุการแพทย์ จ้างตรวจ LABนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ส.ค. 2564 09:58 น.
อ่านต่อ