ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พร้อมอุปกรณ์เก็บสิ่งส่งตรวจ จำนวน ๑๒,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ธ.ค. 2565 14:44 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24 ธ.ค. 2565 09:43 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Manidipine hydrochloride 20 mg tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24 ธ.ค. 2565 09:20 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว,ครุภัณฑ์โรงงาน,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่,ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2565 15:05 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ย. 2565 11:19 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อยา Valproate sodium 500 mg prolonged-release tablet จำนวน 450,000 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ม.ค. 2565 14:21 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจ LABนอก ซื้อวัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ วัสดุเครื่องมือแพทย์ วัสดุทันตกรรม แก๊สทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ม.ค. 2565 09:47 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างและประปา,วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2565 14:22 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาตรวจ Microalbumin จำนวน 7,400 Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2565 14:34 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ผ้าคลุมผ่าตัด จำนวน 300 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2565 14:31 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้เย็นเก็บศพพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2565 14:25 น.
อ่านต่อ

ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวนประมาณ 417,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ม.ค. 2565 13:35 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สทางการแพทย์ วัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ้างตรวจ LABนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2565 10:20 น.
อ่านต่อ

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
12 ม.ค. 2565 15:30 น.
อ่านต่อ

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
12 ม.ค. 2565 15:29 น.
อ่านต่อ