ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24 ธ.ค. 2565 09:43 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Manidipine hydrochloride 20 mg tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24 ธ.ค. 2565 09:20 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวนประมาณ 480,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ก.ย. 2565 16:02 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
30 ก.ย. 2565 15:41 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบงานจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ก.ย. 2565 15:35 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ้างตรวจ LABนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 14:58 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย จำนวน ๑๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ก.ย. 2565 13:33 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (MDB) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ก.ย. 2565 12:52 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเตียงผ่าชันสูตรศพ จำนวน ๒ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ก.ย. 2565 11:52 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ก.ย. 2565 11:27 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่อง Infusion pump จำนวน ๒ เครื่อง ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยเงินบริจาคของโรงพยาบาลนครปฐม
30 ก.ย. 2565 11:16 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิด 128 ภาพ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ก.ย. 2565 11:06 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาเช่าระบบบริหารจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล และเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล (PACS, Digital X-ray Integrated System and Digital Radiography) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ก.ย. 2565 11:05 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาเช่าระบบปฏิบัติการทางด่วนการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Fast tract CT) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ก.ย. 2565 11:04 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาจัดซื้อรถตู้ โรงพยาบาลนครปฐม จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ก.ย. 2565 08:30 น.
อ่านต่อ