ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0032/28/2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564
23 ต.ค. 2564 08:50 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สทางการแพทย์ จ้างตรวจ LABนอก ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ต.ค. 2564 13:54 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0032/27/2565 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564
20 ต.ค. 2564 08:49 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เลขที่ นฐ 0032/26/2565 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564
20 ต.ค. 2564 08:47 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางธนาคารเลือด ด้วยวิธี Column agglutination จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ต.ค. 2564 11:35 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ไหมเย็บเส้นเลือด (PROLENE 7/0) จำนวน 17 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2564 11:01 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ แก๊สทางการแพทย์ จ้างตรวจ LABนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2564 09:30 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาล เพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล โรงพยาบาลนครปฐมตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
18 ต.ค. 2564 13:49 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดพื้นฐานที่จำเป็น โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๑ เครื่อง
18 ต.ค. 2564 13:05 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สทางการแพทย์ จ้างตรวจ LABนอก ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ต.ค. 2564 09:53 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลนครปฐม  ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
15 ต.ค. 2564 16:02 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ต.ค. 2564 15:44 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ต.ค. 2564 15:41 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดวินิจฉัยภาพสำหรับรังสีแพทย์ ขนาด ๕ ล้านพิกเซล จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ต.ค. 2564 15:20 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ต.ค. 2564 15:19 น.
อ่านต่อ