ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จ้างตรวจ LABนอก เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 2566 10:09 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ้างตรวจ LABนอก วัสดุวิทยาศาสตร์ จ้างซ่อมการแพทย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ วัสดุเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2566 11:04 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 พ.ค. 2566 09:32 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 2566 10:19 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง เชื่อมต่อระบบ Central monitor จํานวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พ.ค. 2566 14:43 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จ้างตรวจ LABนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2566 08:52 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการ MASK DISPOS ชนิดคล้องหู (๑x๕๐) ชิ้น จำนวน ๒๐,๐๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พ.ค. 2566 15:18 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พ.ค. 2566 14:44 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0033/110/2566 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2566
23 พ.ค. 2566 12:36 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างและประปา,วัสดุยานพาหนะ,วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2566 10:20 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จ้างซ่อมการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ จ้างตรวจ LABนอก เวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2566 09:52 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พ.ค. 2566 09:07 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กอนพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พ.ค. 2566 13:45 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จ้างตรวจ LABนอก วัสดุวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ครุภัณฑ์การแพทย์
22 พ.ค. 2566 10:09 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุเครื่องมือแพทย์ จ้างซ่อมการแพทย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค. 2566 12:37 น.
อ่านต่อ