ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2566 09:46 น.
อ่านต่อ

ประกาศร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น เป็นอาคาร คศล.8 ชั้น และชั้นใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,000 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง
3 ก.พ. 2566 20:11 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ นฐ ๐๐๓๓/๔๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
3 ก.พ. 2566 11:03 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.พ. 2566 10:12 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อยา Enoxaparin sodium 60 mg/0.6 mL solution for injection, 0.6 mL prefilled syringe จำนวน 12,300 prefilled syringe ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ก.พ. 2566 14:14 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อยา Meropenem 1 g powder for solution for injection/infusion จำนวน 66,665 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ก.พ. 2566 14:08 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Oxaliplatin 100 mg/20 mL concentrate for solution for infusion, 20 mL ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2 ก.พ. 2566 14:03 น.
อ่านต่อ

ประกาศร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Epoetin alfa 4000 iu powder and solvent for solution for injection จำนวน 20,450 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ก.พ. 2566 13:58 น.
อ่านต่อ

ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อSet coronary bypass 12 ชิ้น จำนวน 1 set ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
2 ก.พ. 2566 13:02 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ก.พ. 2566 11:25 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.พ. 2566 10:34 น.
อ่านต่อ

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวพยุงกระดูกส่วนรยางค์ล่าง (Lower Extremity) จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ก.พ. 2566 14:50 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบปฏิบัติการทางด่วนการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Fast tract CT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ก.พ. 2566 13:52 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าระบบบริหารจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล และเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล (PACS,Digital X-ray Integrated System and Digital Radiography) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ก.พ. 2566 13:52 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิด ๑๒๘ ภาพด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ก.พ. 2566 13:52 น.
อ่านต่อ