ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว,ครุภัณฑ์โรงงาน,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่,ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2565 15:05 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ย. 2565 11:19 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ธ.ค. 2564 10:04 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ธ.ค. 2564 15:32 น.
อ่านต่อ

ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ธ.ค. 2564 13:29 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุการแพทย์ แก๊สทางการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ธ.ค. 2564 10:48 น.
อ่านต่อ

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางธนาคารเลือด ด้วยวิธี lutination agglutination จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ธ.ค. 2564 14:23 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุการแพทย์ แก๊สทางการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ธ.ค. 2564 13:36 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค รายการข้าวสาร จำนวนประมาณ ๗๕,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ธ.ค. 2564 09:29 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจระนายเดี่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ธ.ค. 2564 14:40 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุการแพทย์ แก๊สทางการแพทย์ วัสดุทันตกรรม เวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ธ.ค. 2564 14:02 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0032/49/2565 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
1 ธ.ค. 2564 13:44 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เลขที่ นฐ 0032/48/2565 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
1 ธ.ค. 2564 13:42 น.
อ่านต่อ

ข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0032/47/2565 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
1 ธ.ค. 2564 13:40 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วย อาคารอุบัติเหตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ธ.ค. 2564 13:25 น.
อ่านต่อ