หน้าหลัก-โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

โรงพยาบาลนครปฐม ร่วมกิจกรรม งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
โรงพยาบาลนครปฐม ต้อนรับ คณะอาจารย์ผู้ประเมินภายนอก (External Survey) เพื่อเตรียมความพร้อม Re-Accreditation ครั้งที่ 4
คณะผู้บริหารโรงพยาบาลนครปฐม ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม
ประกาศข้อตกลงระดับบริการศูนย์คอมพิวเตอร์ (service level agreement SLA)
โรงพยาบาลนครปฐม ร่วมพิธีเปิดงาน “เทศกาลนมัสการ องค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2566
โรงพยาบาลนครปฐม จัดประชุมแพทย์เพื่อเตรียมการจัดทำแผนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด

โรงพยาบาลนครปฐม จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
โรงพยาบาลนครปฐม จัดอบรมมาตรฐานการเผชิญเหตุ อัคคีภัย ให้กับบุคลากรประจำปี 2566
โรงพยาบาลนครปฐม ต้อนรับคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขต 5 ราชบุรี
การอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 13 จาก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาเป็นอาสาฉุกเฉินทางการแพทย์ (อฉพ.) รุ่นที่ 2/2566
ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โรงพยาบาลนครปฐม ร่วมกิจกรรม 80 แสนซีซี 80 ปี ธนาคารกรุงเทพ
การอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข(นบส.ส)
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และแผนพัฒนาของโรงพยาบาลดอนตูม
นายกองตรี เอกพันธุ์ คุปตวัช อดีตนายกเทศมนตรีนครนครปฐม พร้อมด้วยนางฉอ้อน คุปตวัช ผู้บริหารเครืออรพรรณ บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครปฐม
โครงการ พัฒนาเครือข่ายบริการอาชีวอนามัย ปี 2566
โรงพยาบาลนครปฐม รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายูโดรายการ Thailand International Championships 2023
ดร.นายเเพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ มอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข
ได้รับเกียรติ จาก ผศ.นพ.สุพจน์ ศรีมหาโชตะ อาจารย์ นายแพทย์วรฤทธิ์ เลิศสุวรรณเสรี จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
จัดงานมหกรรมคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2566
เปิดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพระประโทณเจดีย์
ถวายภัตตาหารเพล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
พิธีทำบุญสมโภชพระพุทธรูปสำคัญ ประจำจังหวัด 77 จังหวัด
กัน จอมพลัง คุณจุ๊บจิ๊บ เชิญยิ้ม มอบโลงศพ จำนวน 109 โลง จากมูลนิธิไตรสรณะพุทธสมาคม (เม่งหุย) ชลบุรี
ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่เปมิกา พิมพา มารดาของนายยศสรัล พิมพา สาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม
จัดกิจกรรมรณรงค์ ส้วมสาธารณะสะอาดทั่วไทย ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค ในเทศกาลสงกรานต์
เปิดกิจกรรมรณรงค์ สงกรานต์เดินทางปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
จัดการประชุมลงพื้นที่ส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลก้าวสู่มาตรฐานสากล
ขอขอบคุณ คุณอุทัย คุณอัจฉรา ชุณหนิรันฤทธิ์ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครปฐม จัดการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรม และการบำบัด ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566
จัดการอบรมฟื้่นฟูความรู้และฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย STROKE
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยและนวัตกรรม R2R2I (Routine to Reaearch to Innovation)
เปิดให้บริการ “คลินิกผู้สูงอายุ”
โรงพยาบาลนครปฐม จัดกิจกรรม วันไตโลก ประจำปี 2566
จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดโรงพยาบาลนครปฐม ครบรอบ 71 ปี
เปิด“คลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลนครปฐม”
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบ (Smart Hospital)
จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ในคลินิกบำบัดยาเสพติด เรื่อง การลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)
พิธีอัญเชิญพระร่วงโรจนฤทธิ์จำลอง ไปประดิษฐาน ณ กระทรวงสาธารณสุข
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทุนมนุษย์มืออาชีพ สู่การพัฒนาโรงพยาบาลนครปฐมอย่างยั่งยืน การพัฒนาการบริการด้วยใจ (Service Mind)
โครงการคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดหน่วยบริการ คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ต้อนรับคณะเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลต้นแบบด้าน IPC
โรงพยาบาลนครปฐม จัดพิธีทำบุญตักบาตร และถวายสังมทาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ประชุม Morning Brief เพื่อวางแผนการบริหารงาน
เปิดโครงการ พัฒนาความรู้ด้านโภชนบำบัด
โรงพยาบาลนครปฐม ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการเบิกจ่ายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ
ข่าวความรู้ อ่านทั้งหมด

Pharm news ฉบับที่ 4
Antibiotics Smart User
ยาใหม่ ฉบับที่ 3
ยาใหม่ ฉบับที่ 2
Pneumococcal Vaccine
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและวัคซีนโรคบาดทะยัก
พิษไซยาไนด์ และยาต้านพิษ
ยาใหม่ ฉบับที่ 1
Pharm News 3 เภสัชกรเล่าข่าวภาค 3
ขอเชิญคนไทยทุกสิทธิการรักษาลงทะเบียนหมอพร้อม
Pharm News 1 เภสัชกรเล่าข่าว ภาค 1
Pharm News 2 เภสัชกรเล่าข่าว ภาค 2
ยกย่องคนจนผู้ยิ่งใหญ่! หนุ่มวัย24ปีเสียชีวิต บริจาคอวัยวะมอบ15ชีวิตใหม่
ยำส้มโอ
แกงเผ็ดลูกชิ้นปลากราย
โรคร้าย ไข้เลือดออก
ลาบไข่ขาว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด

ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕ รายการ
27 พ.ย. 2567 16:39 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ธ.ค. 2566 13:04 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ธ.ค. 2566 11:07 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน,ครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว,ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ธ.ค. 2566 14:52 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ธ.ค. 2566 11:23 น.
อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดนครปฐม ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๕ รายการ
30 พ.ย. 2566 15:06 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน ๒ แผ่น ปิด-เปิด สำหรับเปลี่ยนทดแทนลิ้นหัวใจเอออร์ติก จำนวน ๘๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พ.ย. 2566 14:25 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม จ้างซ่อมการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2566 10:49 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดันพร้อมระบบผลิตอากาศอัดภายในตัวเครื่อง จำนวน 2 เครื่อง ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยเงินบริจาคของโรงพยาบาลนครปฐม
30 พ.ย. 2566 09:21 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยเงินบริจาคของโรงพยาบาลนครปฐม
30 พ.ย. 2566 09:17 น.
อ่านต่อ

ข่าวรับสมัครบุคลากร อ่านทั้งหมด

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งเภสัชกร
10 พ.ย. 2566 08:50 น.
อ่านต่อ

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานขับรถยนต์
8 พ.ย. 2566 11:33 น.
อ่านต่อ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
27 ต.ค. 2566 10:13 น.
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
29 ก.ย. 2566 12:41 น.
อ่านต่อ

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว รพ.นครปฐม
27 ก.ย. 2566 10:32 น.
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 14/2566 (รายวัน)
27 ก.ย. 2566 10:31 น.
อ่านต่อ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา
11 ก.ย. 2566 08:34 น.
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
6 ก.ย. 2566 16:45 น.
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวิศวกรโยธา
10 ส.ค. 2566 14:19 น.
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
8 ส.ค. 2566 10:16 น.
อ่านต่อ