หน้าหลัก - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

เว็บไชต์เดิมเข้าได้ที่นี่นะครับ
ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวความรู้ อ่านทั้งหมด

Social Distancing การเพิ่มระยะห่างทางสังคม กับ 8 วิธีหนี COVID-19
ผู้สูงอายุ เสี่ยงที่สุดควรดูแลอย่างไร ?
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พ.ค. 2564 09:57 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ษ. 2564 14:06 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พ.ค. 2564 09:46 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พ.ค. 2564 14:01 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ค. 2564 14:40 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้สอยอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 2564 13:42 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่,ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 2564 13:57 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้าน-งานครัว,วัสดุบริโภค
18 พ.ค. 2564 15:38 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Nicardipine hydrochloride ๑๐ mg/๑๐ mL solution for injection, ๑๐ mL จำนวน ๑๔,๐๐๐ ampoule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 เม.ษ. 2564 12:19 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เม.ษ. 2564 13:52 น.
อ่านต่อ

ข่าวรับสมัครบุคลากร อ่านทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป
23 พ.ย. 2563 11:56 น.
อ่านต่อ

รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
27 ต.ค. 2563 11:58 น.
อ่านต่อ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 17/2563
17 ต.ค. 2563 11:59 น.
อ่านต่อ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 16/2563
17 ต.ค. 2563 12:01 น.
อ่านต่อ