หน้าหลัก - โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

คิวฉีดวัคซีน 2 3 4 สิงหาคม 2564 เฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี
คิวฉีดวัคซีน 6 สิงหาคม 2564
การให้วัคซีน​ของรพ.นครปฐม
พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวความรู้ อ่านทั้งหมด

Social Distancing การเพิ่มระยะห่างทางสังคม กับ 8 วิธีหนี COVID-19
ผู้สูงอายุ เสี่ยงที่สุดควรดูแลอย่างไร ?
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2564 14:46 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้าน-งานครัว,วัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2564 09:40 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พ.ค. 2564 09:57 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว,วัสดุบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2564 10:41 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ษ. 2564 14:06 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2564 10:44 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พ.ค. 2564 09:46 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้าน-งานครัว,วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิ.ย. 2564 10:14 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พ.ค. 2564 14:01 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2564 16:02 น.
อ่านต่อ

ข่าวรับสมัครบุคลากร อ่านทั้งหมด

1.ประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 11.2564
30 มิ.ย. 2564 15:38 น.
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป
23 พ.ย. 2563 11:56 น.
อ่านต่อ