หน้าหลัก-โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
เปิดตึก ICU neuro non trauma วันที่ 4 กรกฎาคม 65
เปิดตึก พิเศษ SMC 19 กรกฎาคม 65
ประชุมนำเสนอแผนกลยุทธ์ กลุ่มสาขาการพยาบาล ศูนย์เชี่ยวชาญ และ service plan วันที่ 18 กรกฎาคม 2565
ข่าวความรู้ อ่านทั้งหมด

ยำส้มโอ
แกงเผ็ดลูกชิ้นปลากราย
Social Distancing การเพิ่มระยะห่างทางสังคม กับ 8 วิธีหนี COVID-19
7 ขั้นตอนเตรียมตัว ก่อนได้รับยา ระงับความรู้สึก
ส่วนไหนที่ล้างมือไม่สะอาด
ทดสอบรูป
ผู้สูงอายุ เสี่ยงที่สุดควรดูแลอย่างไร ?
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24 ธ.ค. 2565 09:43 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Manidipine hydrochloride 20 mg tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24 ธ.ค. 2565 09:20 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวนประมาณ 480,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ก.ย. 2565 16:02 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบงานจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ก.ย. 2565 15:35 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
30 ก.ย. 2565 15:41 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย จำนวน ๑๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ก.ย. 2565 13:33 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (MDB) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ก.ย. 2565 12:52 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเตียงผ่าชันสูตรศพ จำนวน ๒ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ก.ย. 2565 11:52 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จ้างตรวจ LABนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 14:58 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ก.ย. 2565 11:27 น.
อ่านต่อ

ข่าวรับสมัครบุคลากร อ่านทั้งหมด

ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน
17 ส.ค. 2565 13:11 น.
อ่านต่อ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
19 ก.ค. 2565 13:19 น.
อ่านต่อ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
19 ก.ค. 2565 13:19 น.
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว
1 มิ.ย. 2565 15:34 น.
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
23 พ.ค. 2565 14:23 น.
อ่านต่อ

ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10.2565
23 พ.ค. 2565 14:24 น.
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อเฉพาะกิจ
14 มี.ค. 2565 15:03 น.
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อ พรก.เฉพาะกิจ
2 มี.ค. 2565 09:28 น.
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 21 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2565
18 ก.พ. 2565 11:37 น.
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัคร พรก.เฉพาะกิจ 22-25 กุมภาพันธ์ 2565
17 ก.พ. 2565 10:37 น.
อ่านต่อ