หน้าหลัก-โรงพยาบาลนครปฐม
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด

คณะที่ปรึกษาทางการแพทย์ และคณะผู้เยี่ยมจากสำนักงานประกันสังคม เข้าเยี่ยม "โครงการสถานพยาบาลประกันสังคมในดวงใจ ประจำปี 2567"
ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาลนครปฐม จัดโครงการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพทางการแพทย์และการพยาบาล
สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทย์ศาสตร์ (สมพ.) ตรวจติดตาม การดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลนครปฐม เข้าร่วมพิธีมอบผ้าไตรและพิธีบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด

โรงพยาบาลนครปฐม จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
โรงพยาบาลนครปฐม จัดอบรมมาตรฐานการเผชิญเหตุ อัคคีภัย ให้กับบุคลากรประจำปี 2566
โรงพยาบาลนครปฐม ต้อนรับคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขต 5 ราชบุรี
การอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 13 จาก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาเป็นอาสาฉุกเฉินทางการแพทย์ (อฉพ.) รุ่นที่ 2/2566
ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โรงพยาบาลนครปฐม ร่วมกิจกรรม 80 แสนซีซี 80 ปี ธนาคารกรุงเทพ
การอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข(นบส.ส)
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และแผนพัฒนาของโรงพยาบาลดอนตูม
นายกองตรี เอกพันธุ์ คุปตวัช อดีตนายกเทศมนตรีนครนครปฐม พร้อมด้วยนางฉอ้อน คุปตวัช ผู้บริหารเครืออรพรรณ บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครปฐม
โครงการ พัฒนาเครือข่ายบริการอาชีวอนามัย ปี 2566
โรงพยาบาลนครปฐม รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายูโดรายการ Thailand International Championships 2023
ดร.นายเเพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ มอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข
ได้รับเกียรติ จาก ผศ.นพ.สุพจน์ ศรีมหาโชตะ อาจารย์ นายแพทย์วรฤทธิ์ เลิศสุวรรณเสรี จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
จัดงานมหกรรมคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2566
เปิดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพระประโทณเจดีย์
ถวายภัตตาหารเพล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
พิธีทำบุญสมโภชพระพุทธรูปสำคัญ ประจำจังหวัด 77 จังหวัด
กัน จอมพลัง คุณจุ๊บจิ๊บ เชิญยิ้ม มอบโลงศพ จำนวน 109 โลง จากมูลนิธิไตรสรณะพุทธสมาคม (เม่งหุย) ชลบุรี
ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่เปมิกา พิมพา มารดาของนายยศสรัล พิมพา สาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม
จัดกิจกรรมรณรงค์ ส้วมสาธารณะสะอาดทั่วไทย ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค ในเทศกาลสงกรานต์
เปิดกิจกรรมรณรงค์ สงกรานต์เดินทางปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
จัดการประชุมลงพื้นที่ส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลก้าวสู่มาตรฐานสากล
ขอขอบคุณ คุณอุทัย คุณอัจฉรา ชุณหนิรันฤทธิ์ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครปฐม จัดการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรม และการบำบัด ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566
จัดการอบรมฟื้่นฟูความรู้และฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย STROKE
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยและนวัตกรรม R2R2I (Routine to Reaearch to Innovation)
เปิดให้บริการ “คลินิกผู้สูงอายุ”
โรงพยาบาลนครปฐม จัดกิจกรรม วันไตโลก ประจำปี 2566
จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดโรงพยาบาลนครปฐม ครบรอบ 71 ปี
เปิด“คลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลนครปฐม”
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบ (Smart Hospital)
จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ในคลินิกบำบัดยาเสพติด เรื่อง การลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)
พิธีอัญเชิญพระร่วงโรจนฤทธิ์จำลอง ไปประดิษฐาน ณ กระทรวงสาธารณสุข
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทุนมนุษย์มืออาชีพ สู่การพัฒนาโรงพยาบาลนครปฐมอย่างยั่งยืน การพัฒนาการบริการด้วยใจ (Service Mind)
โครงการคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดหน่วยบริการ คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ต้อนรับคณะเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลต้นแบบด้าน IPC
โรงพยาบาลนครปฐม จัดพิธีทำบุญตักบาตร และถวายสังมทาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ประชุม Morning Brief เพื่อวางแผนการบริหารงาน
เปิดโครงการ พัฒนาความรู้ด้านโภชนบำบัด
โรงพยาบาลนครปฐม ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการเบิกจ่ายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ
ข่าวความรู้ อ่านทั้งหมด

Pharm News 5 เภสัชกรเล่าเข่า ภาคที่ 5 แล้วนะคะ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ "โรคหอบหืด"
การใช้ยาพ่น MDI ร่วมกับกระบอกพ่นยา
การใช้ยาพ่น DPI แบบตลับ
การใช้ยาพ่น DPI แบบกระบอก
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ "โรคภูมิแพ้จมูก" และการใช้ยาพ่นจมูก
Antibiotics Smart User
Pharm news ฉบับที่ 4
ยาใหม่ ฉบับที่ 3
ยาใหม่ ฉบับที่ 2
พิษไซยาไนด์ และยาต้านพิษ
ยาใหม่ ฉบับที่ 1
ขอเชิญคนไทยทุกสิทธิการรักษาลงทะเบียนหมอพร้อม
Pharm News 2 เภสัชกรเล่าข่าว ภาค 2
ลาบไข่ขาว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Alteplase ๕๐ mg powder and solvent for solution for injection/infusion จำนวน ๒๗๒ vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.ค. 2567 15:36 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสายให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำใหญ่แบบฝังผิวด้วยสารฆ่าเชื้อแบบ ๓ รู ขนาด ๗ เฟรนซ์ ยาว ๒๐ ซม. พร้อมชุดใส่สาย (Arrow Antimicrobial impregnated CVC SET ๓ LUMEN ๗ FR X ๒๐ CM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.ค. 2567 14:16 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ (ขาเทียม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.ค. 2567 14:14 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น ชนิดไม่ใช้สารยึดตรึงกระดูก (Cementless Bipolar) แบบใช้สารเคลือบที่ส่วนต้นเพียงส่วนเดียว (Proximal Coated Stem) จำนวน ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.ค. 2567 13:10 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วย ๓ ไกด์ ปรับด้วยไฟฟ้าพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๑๘ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.ค. 2567 12:48 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวพยุงกระดูกส่วนรยางค์บน (Upper Extremity) จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.ค. 2567 12:06 น.
อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวพยุงกระดูกส่วนรยางค์ล่าง (Lower Extremity) จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.ค. 2567 11:02 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจและปอดแบบเปิด สำหรับเด็ก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.ค. 2567 10:09 น.
อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 2567 11:30 น.
อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.ค. 2567 09:39 น.
อ่านต่อ

ข่าวรับสมัครบุคลากร อ่านทั้งหมด

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
12 ก.ค. 2567 11:21 น.
อ่านต่อ

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือก/คัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (คนสวน) จำนวน ๓ อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.) จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งนักกำหนดอาหาร จำนวน ๑ อัตรา
3 ก.ค. 2567 14:35 น.
อ่านต่อ

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือก/คัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด) ตำแหน่งนักวิชาการ สาธารณสุข (สาขารังสีเทคนิค) และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
28 มิ.ย. 2567 10:34 น.
อ่านต่อ

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือก/คัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มการพยาบาล)
28 มิ.ย. 2567 10:31 น.
อ่านต่อ

ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
28 มิ.ย. 2567 08:56 น.
อ่านต่อ

ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
28 มิ.ย. 2567 08:55 น.
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
17 มิ.ย. 2567 14:39 น.
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (วุฒิ ปวส.)
7 มิ.ย. 2567 12:19 น.
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
8 พ.ค. 2567 10:15 น.
อ่านต่อ

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือก/คัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
25 เม.ษ. 2567 09:39 น.
อ่านต่อ