ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
ผู้อำนวยการ


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 96 คน
เมื่อวาน 204 คน
เดือนนี้ 2,737 คน
ปีนี้ 10,135 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส)

  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส)

 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555

  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555         

 3. หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนฉบับที่ 5 (พ.ศ.2552)

  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนฉบับที่ 5 (พ.ศ.2552)         

 4. หลักเกณฺฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบิติส่วนตัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

  หลักเกณฺฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบิติส่วนตัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548         

 5. ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน พ..ศ.2544

  ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน พ..ศ.2544         

 6. ประกาศโรงพยาบาลนครปฐม เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)

  ประกาศโรงพยาบาลนครปฐม เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)         

 7. ประกาศโรงพยาบาลนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม

  ประกาศโรงพยาบาลนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม         

 8. ประกาศโรงพยาบาลนครปฐม เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผฺดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ และมาตรการป้องกันต่อต้านการทุจริตการกระทำผิดวินัย การให้หรือรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนครปฐม

  ประกาศโรงพยาบาลนครปฐม เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผฺดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ และมาตรการป้องกันต่อต้านการทุจริตการกระทำผิดวินัย การให้หรือรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนครปฐม         

 9. ชวนคนไทยโหลดแอป หมอชนะ

  ชวนคนไทยโหลดแอป หมอชนะ

 10. โรงพยาบาลนครปฐม เปิดให้บริการ ทำบัตรประจำตัวผู้ป่วยใหม่ ONLINE

  โรงพยาบาลนครปฐม เปิดให้บริการ ทำบัตรประจำตัวผู้ป่วยใหม่ ONLINE

 11. Line Official โรงพยาบาลนครปฐม

  Line Official โรงพยาบาลนครปฐม

 12. โครงการรับยาต่อเนื่อง สุขใจ ปลอดภัยจาก Covid-19

  โครงการรับยาต่อเนื่อง สุขใจ ปลอดภัยจาก Covid-19

 13. ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน

  ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน

 14. คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยนัด

  คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยนัด

 15. สืบเนื่องจากความเสี่ยงโรคติดต่อร้ายแรง COVID-19 แผนกฉุกเฉินจะให้การดูแลสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ขอสงวนกรณีผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน ทั้งในและนอกเวลาราชการ

  สืบเนื่องจากความเสี่ยงโรคติดต่อร้ายแรง COVID-19 แผนกฉุกเฉินจะให้การดูแลสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ขอสงวนกรณีผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน ทั้งในและนอกเวลาราชการ

 16. ขอความร่วมมืองดเยี่ยมทุกกรณี

  ขอความร่วมมืองดเยี่ยมทุกกรณี

 17. ประกาศของดให้บริการคลินิกนอกเวลาและพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา

  ประกาศของดให้บริการคลินิกนอกเวลาและพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา

 18. บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ มาตรการ

  บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ มาตรการ

 19. บันทึกข้อความขออนุญาติประชาสัมพันธ์ รายชื่อดีเด่น

  บันทึกข้อความขออนุญาติประชาสัมพันธ์ รายชื่อดีเด่น

 20. การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ให้ส่วนราชการประเมินผลตามแนวทางการประเมินผลฯ การเปิดเผยงบทดลองเดือนกันยายน พ.ศ.2562

  การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ให้ส่วนราชการประเมินผลตามแนวทางการประเมินผลฯ การเปิดเผยงบทดลองเดือนกันยายน พ.ศ.2562


หน้า :: 1 2 3 4


โทรศัพท์. 0 3425 4150 - 4
โทรสาร. 0 3425 1553