ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
ผู้อำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 034254150-4 ต่อ 1101


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 186 คน
เมื่อวาน 203 คน
เดือนนี้ 3,451 คน
ปีนี้ 32,794 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ดาวน์โหลด
 1. »  สถานการณ์ไข้เลือดออกเดือนกันยายน 2563 โรงพยาบาลนครปฐม 

 2. »  สถานการณ์ระบาดประจำเดือนกันยายน2563 โรงพยาบาลนครปฐม 

 3. »  คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของกระทรวงสาธารณสุข 

 4. »  ประกาศโรงพยาบาลนครปฐม เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  

 5. »  แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของโรงพยาบาลนครปฐม 

 6. »  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

 7. »  สถานการณ์ไข้เลือดออกเดือนสิงหาคม 2563 โรงพยาบาลนครปฐม 

 8. »  สถานการณ์ระบาดประจำเดือนสิงหาคม2563 โรงพยาบาลนครปฐม 

 9. »  ไฟล์ข้อมูล Instrument (มีรหัสผ่าน) 

 10. »  สถานการณ์ไข้เลือดออกเดือนกรกฎาคม 2563 โรงพยาบาลนครปฐม 

 11. »  สถานการณ์ระบาดประจำเดือนกรกฎาคม โรงพยาบาลนครปฐม 

 12. »  การทำงานของทีมระบาดวิทยาในสถานการณ์โควิด 

 13. »  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 14. »  รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน 

 15. »  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

 16. »  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 17. »  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 

 18. »  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 

 19. »  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

 20. »  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 


หน้า :: 1


โทรศัพท์. 0 3425 4150 - 4
โทรสาร. 0 3425 1553