จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
*หมายเหตุ ข้อมูลนี้ เริ่มนับวันที่ 22 มกราคม 2559


(หน่วย : คน) วันนี้
21 ม.ค. 2563
เมื่อวานนี้
20 ม.ค. 2563
เดือนนี้
ม.ค. 2563
เดือนที่แล้ว
ธ.ค. 2562
ปีนี้
2563
ปีที่แล้ว
2562
รวมจำนวนผู้เข้าชมเว็บทั้งสิ้น 70,710 คน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 81 128 1,894 2,579 1,894 32,572


โทรศัพท์. 0 3425 4150 - 4
โทรสาร. 0 3425 1553